Gepost door: grietjekeller | augustus 31, 1940

31 aug 1940: Toch wel griezelig zoo’n bom in je land. Als die nu eens gaat onploffen als er de ploeg met drie paarden over heen gaat.


Jacob Keller, gepensioneerd landbouwer te Wieldrecht, schrijft in zijn weekoverzicht op 31 augustus 1940:

“Onze Koningin verjaart vandaag. We mogen geen vlag uitsteken, we mogen geen oranje dragen, zelfs geen goudsbloem in een knoopsgat. Te Londen en te Batavia zal die verjaardag met te meer belangstelling worden gevierd.

De oorlog is nog steeds een ‘luchtoorlog’. Maar de Duitschers nemen alle Rijnaken in beslag. Zij maken die vóór open maken er dan een slag voor. Blijkbaar is de bedoeling door dat slag hun oorlogswagens in en uit het schip te rijden. Ieder die wat verstand van varen meent te hebben is van oordeel dat men met door sleepbooten getrokken Rijnaken nooit over ’t “Nauw van Calais” kan komen. Maar de Duitschers schijnen te denken van wel. Honderden van die open gezaagde aken zijn er hier de Kil al gepasseerd. Zouden die alle naar den bodem der zee moeten? De schippers zijn er de dupe van. Ze worden er met hun hebben en houden uit gezet en moeten maar zien zich te bergen. En voor hun schip krijgen zij een bewijsje en geen geld.

De luchtoorlog neemt wel meer toe. De Engelschen bombardeeren nu ook telkens Berlijn. De fluisternieuwsberichten vertellen dat de Duitsche steden in ’t Roer en Rijn gebied gewoon plat gebrand zijn. En dat, terwijl de Duitschers beweeren dat er geen Engelsch vlieger kans zou hebben boven ’t Roergebied of boven Berlijn te komen.

Ondertusschen blijven de Engelschen ook ons land bombarderen. Waarom en waartoe blijft onopgehelderd. In den nacht van 30 op 31 Aug zijn drie Engelsche machines neer geschoten. Zij hebben ’t op ’t platteland voorzien en treffen meest koeien en boerderijen, volgens de krant. Praatjes, zeggen de fluistermannen, ’t zijn allemaal militaire doelen waar ze op richten.

Goed en wel, maar hier bij ons dan? Drie bommen op ’t aardappelland van Gravenstein, dáár is een militair doel ver te zoeken. en die bom waar ik ’t verleden week al over had zit nog in den grond. Van de week hebben militairen geprobeerd hem te laten ontploffen. Zij deden dat met springstof waarvan de klap tot verder dan ’s Gravendeel werd gehoord. We dachten dat het gebeurd was en zeiden, nu dat valt erg mêe. Later hoorden we dat ’t niet de bom was die wij hoorden, maar de springstof waarmêe ze hem tot ontploffing wilden brengen. De bom ligt er nog, diep in den grond. Maak het gat maar toe, zeiden de Duitschers en laat maar zitten. Zij trokken de wachtposten in en gingen weg. Toch wel griezelig zoo’n bom in je land. Als die nu eens gaat onploffen als er de ploeg met drie paarden over heen gaat. Veel van die bommen laat men zitten. Soms stort men er beton overheen, soms, zooals hier, alleen maar grond. Zouden onze nakomelingen later misschien nog met bosjes te gelijk de lucht in gaan??

Wat de Beer betreft, woensdag kwam de mesthoop weg. Er werd nog gekard van de zomermestputhoop. De mest van bij de Steê is gereden op de 4 h.a. tarwestoppels (…onleesbaar) van ’t Afgebr. huisje. Vijftig wagens per h.a. Er was toen nog wat over maar niet veel en dat werd op de 6 morgen over de sluis gereden, waar ook de hokkersmest werd overgereden. Verder werd de oogst van oome Piet eraf gereden en donderdag werd daar aan begonnen te dorschen. Het kwam vandaag niet klaar, er zijn 5 of 6 voer tarwe overgeschoten, dus die voor a.s. maandag. Maandag hoopt Adriaan ’t zoo ver te brengen met het mest spreiden enz enz dat hij dinsdag zal kunnen gaan delven. Dat zou vroeg wezen. Ik begon altijd graag op 9 Sept, maar had steeds de grootste moeite alles klaar te hebben. Maar Adriaan heeft op het oogenblik veel werkvolk. En vroeg begonnen, veel gewonnen zeiden de ouden. Hij heeft pl. m. 15 ha. bieten en aardappels en dat is met geen praatjes goed te maken.

En hoe zal ’t gaan met de bietenoogst. Zullen de Engelschen de suikerfabrieken bombardeeren als ze gaan draaien? Zal er benzine beschikbaar worden gesteld voor de vrachtwagens die bieten willen rijden? Gelukkig dat die van den Beer nog per schip weg komen, al zal dat waarschijnlijk voor de laatste keer zijn. Want bij de groote werkplannen ter bestrijding der werkeloosheid behoort ook ’t plan ’t Visschersgat af te dammen. Als dat doorgaat zal alsdan de vierde dam in het Visschersgat gestort worden. De eerste was de straatweg, de tweede was de spoorlijn, de derde was die bij de wooning van de Beerpolder en de vierde, ja, waar en wanneer zal die komen?

Het weer is deze week stukken beter geweest dan in de vorige. Wel is ’t koud gebleven, alleen vandaag is het wat warmer. Maar ’t heeft zeer weinig geregend. ’t Waren maar plaagbuitjes. Ze brachten geen regenwater maar waren hinderlijk bij dorschen en mennen. Hier in de omstreek is alles binnen. Ik zie zelfs geen klaver(..?) meer staan. Gister avond zagen we in de Hoeksche Waard nog wel ’t een en ander buiten staan, maar voor ’t meerendeel is de slag geslagen. Het koolzaad bij Adriaan staat er volop uit maar ’t staat als op een betonnen vloer. Zie vorig overzicht, juist toen ’t gezaaid was een donderbui met stootregens, die den daarop volgende nacht steeds herhaald werden.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: