Gepost door: grietjekeller | oktober 5, 1940

5 Oct 1940: Als men van een vaste gewoonte afwijkt doet men dat meestentijd op een verkeerd tijdstip.


Jacob Keller, gepensioneerd boer op het eiland van Dordt, beschrijft in zijn weekverslag het reilen en zeilen op de boerderij van zijn zoon Adriaan en andere zaken, zoals de oorlog.

5 Oct 1940.

…Maandag verkocht Adriaan een 1 1/2 jarige merrie aan Nieske Middelkoop voor f 420. …

Er waren nog 400 mud Eigenh. van verkocht voor f 3,00 per 70 k.g. Ondertusschen werd er een verbod afgekondigd voor ’t vervoeren van aardappels. De kooper der 400 mud, de heer D. v Heeren van Dubbeldam mag dus de aardappels niet afhalen. Maar er zijn menschen met durf en v. Heeren bleek daartoe te behooren. ’s Morgens had hij een autovracht geladen met aardappels voor een verbouwer(?) te Dubbeldam. Er verschenen Controleurs. De aardappels moeten terug gebracht worden bij de verbouwer. en de leege auto moest naar huis. Maar de auto reed naar den Beer in plaats van naar huis. Hij laadde daar 500 m. aardappels en bracht ze naar afslagplaats van v. Heeren, kwam weer terug en maakte dinsdag 7 reizen, zonder hinder van contrôle. De achtste vracht werd gister voor den middag gehaald, alles zonder stoornis. Gister voor den middag kreeg Adriaan zijn aardappels van ’t land, gedeeltelijk verkocht, gedeeltelijk geput.

…En vandaag zaaide Adriaan tarwe op het zaadland. … Adriaan heeft plan om 1.9 h.l. tot 2 h.l.  tarwe per h.a. te zaaien. Dat is een afwijking van onze gewoonte in de laatste jaren. We zouden in de laatste jaren zeker niet meer dan  1 1/2 h.l. gezaaid hebben. maar dit jaar stond de tarwe beslite te dun of “te hol”, zegt men in landbouwbladen. … Nu is ’t tegenwoordig allemaal Juliana tarwe, voreger Wilhemina, en ’t uitsa?lingsvermogen van Jul. niet minder dan van Wilhel. En er is duisgras in ’t land. Reeds eenige dagen na ’t akkeren was ’t ’s morgens tegen de zon in, te zien. Nu wil Adriaan de rijen verder van elkander houden en in de rijen wat bollen staan. Hij hoopt dan tusschen de rijen ’t duisgras met de wietmachine te vernietigen en ’t in de rijen, minder kans te geven.

Over ’t benoodigde graan per h.a. voor een goed tarwe gewas is al veel te doen geweest. Mijn voorgangers op den Beer, de Oomes, zaaiden gaarne vol. Drie h.l. was het minste, als de structuur slecht was, gingen zij tot 3 1/2 hl.l per h.a. En als  zij de zaaitarwe cadeau gekregen hadden zouden ze zeker 4 of 5 h.l. gezaaid hebben. Een tegenstelling was A. in ’t Veld, een tachtigjarige. Die zaaide tarwe in den nieuwe Biesboschpolder. In den volgende zomer zei hij tegen mij: “Ik had ze al tweemaal laten toppen (?) en nu gaat ze nog tegen den grond” Ik antwoordde: een beetje te vol gezaaid zeker, Hij zei: nee, maar 90 kop. Dus dat was bij ’t uitzaaien van 0,9 h.l. een te zwaar gewas. Zoek dat nu maar eens uit, dat gaat van 0,9 hl.l tot 4 a 5 h.l. En nu gaat Adriaan van 1,5 tot 2 h.l. terwille van het duisgras. Ik vrees dat het verkeerd uitkomt. Als men van een vaste gewoonte afwijkt doet men dat, later bezien, meestentijd op een verkeerd tijdstip. Van de week nog zei een bevriend landbouwer tegen mij, “nooit heb ik aardappels te velde verkocht, nu ded ik het en ik zit er diep in.” Zoo iets ziet men vaak, misschien gaat ’t met het voller zaaien eveneens.”

(UPDATE november 2009 door Grietje Keller m.b.t. duisgras: Mijn vader Jaap Keller heeft zijn neef Teunis Visser gebeld over Duisgras. De vader van Teunis Visser kende het niet totdat een combine zijn land besmet had. Hij noemt het Duist. Teunis Visser: “Je kunt er voor spuiten. Klaar”. Al schijnt het tegenwoordig resistent te zijn.)


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: